ДОБРЕ ДОШЛИ В ОМАЙВАЩИЯ СВЯТ НА РОДОПА ПЛАНИНА !
 

Арда, китка в сърцето на Родопите!

Арда:

 

Село Арда е старо селище в Среднородопския край. Разположено е в малка, но живописна котловина на двата бряга на р. Арда, на 2 км от извора и. На 3 км се намира границата със съседна Гърция. Средната му надморска височина е около 900-1000 м. Селото е оградено от гористи хребети, възвишения и скалисти чуки, които зиме го пазят от студените северни ветрове, а през лятото от горещия повей на беломорските ветрове.

От юг, като несменяем часовой извисява снага Ардин връх - висок 1730 м. При хубаво време от тук се вижда блеснало от златистите лъчи на слънцето Бяло море. В подножието на Ардин връх, под стар вековен бук, грижлива ръка е поставила табелка с надпис "Извор на р. Арда. От тук се ражда най-голямата река в Родопите, която се влива в р. Марица до Одрин.

На изток се издига и възвишава снага конусообразният връх Ком, висок 1570 м. Когато пътува човек от Смолян през Кайнадина или от Райково през Манастира - Чокманово, ярко се откроява неговата снага и служи на пътниците като ориентир.

Хубаво, гиздаво e с. Арда. Когато човек за първи път влиза в него, не може да не бъде възхитен от гледката, представляваща тъмнозелена верига от върхове и хълмове, а пред тях терасовидно наредените от двата бряга на р. Арда двукатни варосани в бяло къщи, а сред тях високи върби и тополи и под оплетените им клони безспирно плискат водите на реката. Над реката недалеч един от друг простират снага на двата бряга трите моста, съединяващи двете части на селото.