Село Арда:

Селото се намира на 30 км южно от Смолян. Разположено е на 2 км от извора на реката . На 3 км от Арда се намира държавната граница с Република Гърция. Средната му надморска височина е около 900 - 1000 м. Селото е оградено от гористи хребети, възвишения и скалисти чуки, които зиме го пазят от студените севе рни ветрове, а през лятото - от горещия повей на беломорските ветрове.

От юг, като несменяем час овой извисява снага Ардин връх, висок 1730 м . В подножието на Ардин връх, под вековен бук, грижлива ръка е постави ла табелка с надпис "Изворът на река Арда “ . От тук се ражда най - голямата река в Родопит е, която се влива в р. Марица край Одрин.

На изток се издига и възвишава снага конусообразният връх Ком, висок 1570 м. Когато пътува човек от Смолян през Кайнадина или от Райково през Чокманово неговата снага се откроява ярко и служи на пътниците като ориентир.

В Арда е роден проф. Асен Василев – дърворезбар с европейска известност, а в Гудевица – една от китните махали на селото, е родена световноизвестната певица Валя Балканска.

Село Арда е една от най - предпочитаните дестинации за отдих и туризъм в тази част на Родопите. Регионът е подходящ за и злети, пешеходен, пещерен, конен, ловен и риболовен туризъм. Създадени са множество атра ктивни и удобни маршрути – oт с. Арда към извора на река Арда, връх Ком, Светилището. В Горна Арда има и конни бази, предлагащи коне за разходка по туристическите маршр ути в района.

Може да получите детайлна информация за всички маршрути, както и да наемете планински водач от ТИЦ – Арда

Хубаво, гиздаво e с. Арда. Когато човек за първи път влиза в него, не може да не бъде възхитен от гледката, представляваща тъмнозелена верига от върхове и хълмове, а пред тях терасовидно наредените от двата бряга на р. Арда двукатни варосани в бяло къщи, а сред тях високи върби и тополи и под оплетените им клони безспирно плискат водите на реката. Над реката недалеч един от друг простират снага на двата бряга трите моста, съединяващи двете части на селото.

В последните десет години се развива селския туризъм. В селото има частен музей базиран в Маджаровата къща, която е на повече от 150 години. За величествения планински връх Ком, извисил снага над Арда, се разказват много легенди и предания. На върха е открито древно светилище. Няма човек, който е изкачил върха, да не е категоричен, че мястото е заредено с особена енергия. На разположение на туристите са три частни хотела и шест къщи за почивка. Туристически пътеки, водещи към изворите на река Арда, връх Ком, Лъджата и Светилището.

През цялата година на туристите се предлагат прекрасни възможности за вело или конен туризъм, ски влек. Една от атракциите е преминаването по въжения парк „Градината на Тарзан”. Отскоро на една от скалите до църквата се практикува скално катерене.

Снимки